przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dot. proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.