Audyt objął: • analizę zużycia energii na potrzeby budynków, instalacji przemysłowych tj. maszyn wykorzystywanych w procesach technologicznych, sprężonego powietrza, chłodu, wentylacji, klimatyzacji, instalacji grzewczych (kotły, nagrzewnice), instalacji elektroenergetycznych (transformatory), układów napędowych (silniki) oraz transportu (w tym paliwa wykorzystywane w samochodach firmowych (ON, benzyna);
• analizę dokumentacji związanej z mediami energetycznymi, m.in. umowy, faktury (za energię elektryczną, gaz ziemny, projekty wykonawcze i powykonawcze, karty katalogowe, DTR;
• obliczenie oszczędności energii wynikającej z wymiany istniejących źródeł światła na oświetlenie typu LED;
• obliczenie oszczędności wynikającej z redukcji mocy zamówionej na dostawę gazu ziemnego;
Audyt obejmuje również przygotowanie dodatkowego dokumentu dla Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotyczącego możliwych do uzyskania oszczędności energii wynikających z realizacji zaleceń wskazanych w audycie.