Po przeprowadzeniu audytu efektywności energetycznej oraz pozytywnej weryfikacji wniosku złożonego do Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) – pozyskane świadectwa efektywności energetycznej zostały sprzedane na Towarowej Giełdzie Energii