Dla kompleksu magazynowego oraz zakładów produkcyjnych wykonaliśmy analizę w zakresie:
▪ Optymalizacja pozyskania energii elektrycznej i gazu
▪ Optymalizacja taryf dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej w oparciu o smart-metering
▪ Modernizacja źródeł ciepła
▪ Modernizacja systemów oświetlenia
▪ Pozyskanie białych certyfikatów za przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną
▪ Kompensacja mocy biernej
▪ Systemy zarządzania i monitorowania energii