Instalacja oświetlenia LED w fabryce i magazynach międzynarodowego przedsiębiorstwa spożywczego Święcicach i Chorzowie. Oszczędności na poziomie 62% oraz 64% zużycia energii w stosunku do oświetlenia fluorescencyjnego