Celem projektu poza poprawą efektywności energetycznej obiektu jest spełnienie norm oświetleniowych, modernizacja przestarzałej instalacji elektrycznej – oświetleniowej  oraz poprawa warunków pracy i komfortu pracowników magazynowych.

Wszystkie w/w założenia zostały osiągnięte. nie tylko powierzchnia robocza magazynu została doświetlona ale również towar znajdujący się na regałach co poprawia komfort pracy operatorów magazynu.

Doświetliliśmy również teren zewnętrzny.