Kontrola jakości danych o środkach trwałych oraz ich przetwarzane jak również prace związane z inwentaryzacją. Dane są użyte do systemu IBM Maximo oraz systemów powiązanych