Chodniki wokół osiedla zostały doświetlone w celu podniesienia bezpieczeństwa w nocy oraz poprawy wizji na kamerach. W garażach z kolei poprawiono doświetlenie oraz osiągnięto oszczędności ok 60% w porównaniu do oświetlenia fluorescencyjnego