Uzyskaliśmy ok 60% redukcję zużycia energii przy 2 letnim zwrocie z inwestycji i podniesieniu poziomu luxów w alejkach magazynowych