Oświetlenie pilotażowe spotkało się z akceptacją zarówno pracowników oddziału jak i wizytacji Centrali z Warszawy. Normy zostały spełnione, ekspozycja towaru zgodnie z oczekiwaiami.