Rozwijamy technologie zdalnego monitorowania, opomiarowania i zarządzania kluczowymi elementami infrastruktury obiektów sieciowych, rozproszonych, wielkopowierzchniowych. W szczególności chłodnictwa, energii i oświetlenia.