Zarządzanie zespołami mobilnymi

Planowanie

Planowanie strategiczne – zawiera w sobie przewidywanie zapotrzebowania (pracy) oraz automatyzację planowania zasobów (ludzie, narzędzia, części oraz pojazdy i ich tras) na podstawie trendów historycznych, aktualnych danych z połączonych systemów CAFM czy ERP oraz przewidywanymi przyszłymi czynnościami.

Optymalizacja – używając najnowszych technologii geolokacji, urządzeń mobilnych (włączając w to tzw. werables) oraz zaawansowanych algorytmów system umożliwia optymalizację wszystkich aspektów pracy zespołów mobilnych i pozostałych zasobów

Wykonanie

Wysyłanie zasobów oparte jest o proaktywne zarządzanie, które w czasie rzeczywistym wysyła i priorytetyzuje listy zadań oraz przedstawia jedynie informacje, które są niezbędne do rozwiązania problemu.

System dba o to by zespoły mobilne realizowały zadania zgodnie z planem, otrzymywały spersonalizowane informacje oraz gdy zajdzie potrzeba w jednej chwili dostarczały właściwą informację zwrotną.

Aplikacje mobilne zapewniają intuicyjne środowisko narzędziowe to wsparcia prac zespołów mobilnych, niezależnie od używanego urządzenia.

Moduł magazynowo – towarowy pozwala na zaawansowane zarządzanie częściami i innymi środkami, automatyzacją procesów zakupowych oraz zarządzanie towarami

Zarządzanie wydajnością i efektywnością, analiza oraz monitorowanie

Monitorowanie oferuje pełny wgląd w czynniki produktywności i efektywności, zadowolenia klientów, dostarczonych usług, analizy operacyjnej i wewnętrznych procesów biznesowych oraz aspektów finansowych (włączając w to to koszty robocizny i dochodowość)