Jako partner Verisae kontynuujemy wsparcie krajów Tesco w Centralnej Europie w zakresie systemów do zarządzania eksploatacją. W szczególności w Polsce, w Wielkiej Brytanii, Czechach i Słowacji oraz na Węgrzech w ramach współpracy z lokalnymi przedstawicielami. Systemy obejmują przede wszystkim zarządzanie środkami trwałymi, procesami serwisowymi, kontrahentami oraz płarnociami.