Motel One logo.svg

Jako partner technologiczny wdrażamy kompleksowy system do zarządzania środkami trwałymi i procesami serwisowymi dla sieci niemieckiej hoteli Motel One