audyty energetyczne przedsiębiorstwa

AUDYT OBEJMUJE:

  • Kompleksowa analiza zużycia energii obejmująca paliwa, energię w dowolnej postaci, instalacje, urządzenia, procesy energetyczne i sieci.
  • Podział na instalacje technologiczne, budynki i transport.
  • Analiza dokumentacji związanej z mediami energetycznymi
  • Audyt efektywności energetycznej
  • Analiza bilansu energetycznego
  • Zalecane przedsięwzięcia i inwestycje poprawiające efektywność energetyczną oraz ich wpływ na efektywność ekonomiczną i oddziaływanie na środowisko
  • Przygotowanie dodatkowego dokumentu dla Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dotyczącego możliwych do uzyskania oszczędności energii wynikających z realizacji zaleceń wskazanych w audycie.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 831) Obowiązek przeprowadzenia przez przedsiębiorstwo niebędące MMŚP raz na 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa, przesłanie go do URE (Dz. U. z 2019 r. poz. 1202).

 

METODA PRZEPROWADZANIA AUDYTU:

Wykonany zostanie zgodnie z art. 37 Ustawy o Efektywności Energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. na bazie normy PN-EN 16247, na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych.