poprawa efektywnosci energetycznej

PRZYKŁADOWE REKOMENDACJE SŁUŻĄCE POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ:

 • Modernizacja lub wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
 • Termomodernizacja
 • OZE
 • Wysokosprawna kogeneracja, odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych
 • Modernizacja źródeł ciepła lub energii elektrycznej
 • Analiza i optymalizacja taryf
 • Kompensacja mocy biernej
 • Modernizacja lub wymiana urządzeń energochłonnych i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, procesach energetycznych, telekomunikacyjnych lub informatycznych
 • Izolacja termiczna instalacji przesyłowych, urządzeń, itd.
 • Systemy do zarządzania energią
 • Wymiana czynników chłodniczych
 • Stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych