systemy do zarządzania eksploatacją

ZARZĄDZANIE EKSPLOATACJĄ

Zarządzanie eksploatacją obejmuje pełny cykl życia środków trwałych i obiektów oraz procesy serwisowe.

Nasze systemy zapewniają pełne zarządzanie całym cyklem eksploatacji:
cykl życia zlecenia, akceptację i weryfikację zleceń oraz ich zasadność, fakturowanie i rozliczanie dostawców zewnętrznych i wewnętrznych. System pozwala na określenie zgodności z przepisami oraz wew. normami korporacyjnymi.
Systemy zapewniają transparentność i kontrolę nad środkami trwałymi, obiektami – w szczególności systemami chłodniczymi.

 

ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI MOBILNYMI

Efektywne zarządzanie pracownikami to kluczowy czynnik dla sukcesu.
Nasze rozwiązanie — vx Field — optymalizuje wszystkie procesy i rozwiązuje problemy rozproszonych zespołów serwisowych.
Pracownicy są wysyłani o czasie, do właściwego miejsca, dysponują właściwym wyposażeniem by zapewnić rozwiązanie możliwie jak najszybciej. Dzięki kompletowi danych nie będą konieczne kolejne wizyty.

 

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zdalne monitorowanie liczników energii i innych urządzeń związanych z energią, Integracja z różnymi źródłami danych, Zaawansowana analiza, tworzenie rankingów, prognozowane oraz monitorowanie celów, Określanie progów bazowych i wysyłanie alertów, gdy zużycie energii przekroczy zdefiniowane poziomy,

Połączenie danych energetycznych z innymi elementami danych takimi jak atrybuty obiektu, zdarzenia serwisowe, alerty oraz inne dane telemetryczne w ekosystemie Verisae, które pomogą w analizie i automatycznym powiadamianiu, gdy wystąpią zdefiniowane warunki

Używanie narzędzi analizy liczników dla profilowania energii,

Zarządzanie procesami, włączając w to automatyczny system powiadamiania i notyfikacji, przekierowania danych do analizy oraz automatyczne wysyłanie zespołów wewnętrznych lub zewnętrze firmy serwisowe na obiekt w celu weryfikacji lub bezpośredniej naprawy,

Konfigurowalny system raportowania z obrazowaniem danych na komputerach i urządzeniach mobilnych,

Analiza rachunków energetycznych w celu weryfikacji oraz zapobiegania błędom

 

ZDALNE MONITOROWANIE I IOT

Zdalne monitorowanie każdego typu urządzenia dzięki kompatybilności z rozwiązaniami wielu producentów
Integracja wewnątrz ekosystemu Verisae oraz z systemami zewnętrznymi.

Alarmy
Alarmy to notyfikacje wysyłane przez sensory lub kontrolery umiejscowione w budynkach lub sprzęcie.

Automatyzacja
Automatyzacja monitoringu rozproszonego, oparta o silnik zasad i procedur łatwo definiowanych przez Klienta dla całej struktury organizacyjnej. Wykrywa on automatycznie najważniejsze zdarzenia, dokonuje analizy i w czasie rzeczywistym reaguje na nie.
System alarmu bada przyczynę alarmu oraz urządzenie a następnie przez zestaw ustalonych reguł może wykonać telefon do obiektu, wysłać notyfikację, stworzyć zlecenie czy zmienić ustawienia na obiekcie.

Analityka predyktywna
Podsystemy Verisae analizują dane telemetryczne z budynków i urządzeń, eksploatację, atrybuty obiektów i urządzeń oraz dane pogodowe.
Analityka predyktywna przewiduje awarię urządzenia lub niewłaściwe jego działanie zapewniając proaktywne działania służące zwiększenia czasu pracy urządzenia, optymalizacja pracy oraz redukcji negatywnych skutków dla obiektu.

 

INTEGRACJA SYSTEMÓW

Filozofią naszych systemów jest globalne powiązanie usług i danych, połączenie ich w jeden skomunikowany ekosystem produktów.

Nasza otwarte technologie API umożliwiają integrację z dowolnymi systemami zewnętrznymi, dostarczając automatyzację oraz efektywną wymianę informacji w całym przedsiębiorstwie.