Białe certyfikaty

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Białe certyfikaty to świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. Białe certyfikaty to prawa majątkowe, które są przedmiotem obrotu na towarowej giełdzie energii (TGE).

 

KORZYŚCI:

  • Możliwość zwrotu części inwestycji służącej poprawie efektywności energetycznej w formie praw majątkowych.
  • Nabór wniosków prowadzony jest przez URE w trybie ciągłym. Czas rozpatrzenia powinien wynosić do 45 dni
  • Kompleksowe doradztwo biznesowe przy obsłudze całego procesu, wykonywane w oparciu o wynagrodzenie od sukcesu (success fee) – brak ryzyka po stronie klienta.
  • Wspieranie rozwoju innowacyjnych rozwiązań technicznych
  • Budowanie pozytywnego wizerunku organizacji/jednostki/przedsiębiorstwa – odpowiedzialnych społecznie
  • Brak przetargów – W nowym systemie wydawania białych certyfikatów rezygnuje się z przetargów, na rzecz rozwiązań zbliżonych do pozostałych systemów świadectw pochodzenia.