Obliczanie śladu węglowego organizacji produktu

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z OBLICZANIA ŚLADU WĘGLOWEGO:

 

 • uzyskanie wiedzy na temat wielkości emisji powstających w wyniku działalności przedsiębiorstwa umożliwia wdrożenie planu dekarbonizacji.
 • redukcja kosztów, w tym: energia, paliwo, wydatki na podróże, materiały biurowe i surowce oraz optymalizować procesy i zwiększać efektywność.
 • poprawa wizerunku na tle konkurencji, zarówno wśród klientów, partnerów i dostawców. Określenie swojej pozycji względem konkurencji.
 • często wymagane do pozyskania kapitału oraz dotacji
 • przygotowanie do nadchodzących zmian prawnych.
 • spełnienie kryterium w przetargach zachodnich kontrahentów.
 • wskaźnik oceny konkurencyjności rynkowej
 • raportowanie do CDP (największy obecnie zbiór danych w zakresie środowiskowym przedsiębiorstw z ponad 90 krajów)
 • element raportów niefinansowych dużych spółek będących jednostkami zainteresowania i interesu publicznego (od 11.01.2017 roku w Polsce na podstawie dyrektywy PE i RE 2014/95/UE).
 • CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspieranie działań marketingowych, handlowych i PR’owych.
 • element znakowania i wyróżnienia produktów. KE planuje wprowadzenie obowiązkowego znakowania produktów pod względem ich wpływu na klimat
 • wyliczanie podatku węglowego, ET ETS

METODY WYLICZANIA ŚLADU WĘGLOWEGO TO:

 • LCA: Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny w normach z serii ISO 14064-1 oraz ISO 14067
 • PAS 2050: opracowana przez British Standards Institute. Jest to pierwsza powszechnie stosowana metoda ma świecie. Stworzona na potrzeby obliczania śladu węglowego produktów – najczęściej stosowana w tym zakresie.
 • WRI Greenhouse Gas Protocol (GHG) Protocol – zestaw narzędzi i praktyk dla firm i organizacji z wielu sektorów. Obecnie najczęściej stosowana metoda obliczania śladu węglowego organizacji.