Polityka prywatności

Niniejszy dokument definiuje normy i zasady pozyskiwania oraz przetwarzania informacji o użytkowników i/lub urządzeniu użytkownika, włączając w to dane osobowe, informacje teleinformatyczne oraz cookies (tzw. ciasteczka).

 

Informacje wstępne

Niniejszy dokument dotyczy strony web (serwisu) dostępnego pod adresem: ems-eu.com

Właścicielem strony (serwisu), operatorem oraz administratorem danych osobowych jest: Energy and Maintenance Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82, 00-844 Warszawa, NIP: 5272929770

Adres i numer kontaktowy administratora danych osobowych: ✉️support@ems-eu.com, 📱+48 22 661 57 45

Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • Zewnętrzny specjalistyczny serwis www (obowiązuje polityka prywatności i/lub regulamin tego serwisu)
 • Obsługa zapytań przez formularz kontaktowy

Strona web pozyskuje informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają zapisane w systemach operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Utrzymanie techniczne, hosting oraz logi

Hosting serwisu dostarcza firma: nazwa.pl

Usługi administrowania oraz utrzymania technicznego dostarcza firma: nazwa.pl

Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz zachowania bezpieczeństwa.

Techniczne metody ochrony prywatności oraz ochrony danych (wybrane)

Strona web, miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji SSL/TLS/HTTPS (certyfikat SSL Rozmiar klucza symetrycznego min. 256-bit). Dzięki temu komunikacja między przeglądarką a serwerem dokonuje się w warstwie szyfrowanej. Dane osobowe oraz dane uwierzytelniania (takie jak hasło oraz identyfikator użytkownika), wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wycieku bazy danych oraz plików strony z serwera.

Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

Po stronie administratorskiej oraz pracowników i współpracowników Energy and Maintenance Solutions sp. z o.o. powinno być stosowane uwierzytelnianie dwuskładnikowe zabezpieczające dodatkowo proces logowania

Użytkownicy mający dostęp do danych osobowych oraz administratorzy okresowo zmieniają hasła, zgodnie z Polityką IT firmy.

Wykonywane są regularne kopie bazy danych i serwera.

Regularnie wykonywane jest aktualizacja środowiska hostingowego, baz danych oraz kodu strony (serwisu) oraz stosowanych API.

Zgodnie z polityką IT dokonuje się regularnej aktualizacji stacji roboczych użytkowników mających dostęp do danych osobowych

Informacje w formularzach

Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

Informacje o analizie ruchu oraz technikach marketingowych

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po wypełnieniu formularza, o ile zgoda na to zostanie wyrażona.

Prawa użytkownika i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 • Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • oraz przenoszenia danych.

Użytkownikowi Przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 6.3 wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi niektórych serwisu, takich jak min. Rejestracja czy skorzystanie z formularza kontaktowego

Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 • optymalizacji wydajności serwisu (cache)

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki lub/i preferencji cookies na niniejszej stronie. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.